• kredi-kullanacak-olanlara-getirilen-bagimsiz-denetim-esaslari
    Kredi Kullanacak Olanlara Getirilen Bağımsız Denetim Esasları

Bilgi Bankası

14.02.2019 tarih ve 75935942-050.01,04-[01/72] sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kurul Kararında, Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanmış olan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır.

Devamı...
7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 286 ve müteakip maddelerinde yapılan değişikliklerle Konkordato konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Devamı...
Yukarı Kaydır