• ic-kontrol-ve-ic-denetim
    İç Kontrol & İç Denetim

Hizmetlerimiz

Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ‘Bağımsız Denetim Kuruluşu’ olarak yetkilendirilmiştir ve “KAYİK Dahil Bağımsız Denetim” yapmaya yetkilidir. Bu çerçevede müşterilerimizin KGK tarafından hazırlanması zorunlu bağımsız denetim çalışmalarının yapılarak, bağımsız denetim raporlarının hazırlanması hizmetleri sunuyoruz.

Devamı...
Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., olarak finansal tabloları uzman ekibimizle birlikte şeffaf, güvenilir bir şekilde finansal tablo okuyucularına güvenli bir hizmet sunmayı hedeflemektedir. Değişen dünyayı yakından takip ederek teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak yenilenen raporlama standartlarına uyum sağlayarak müşterilerimizle yakın ilişkiler kurarak titiz ve özenli çalışmalar sunuyoruz.

Devamı...
Raporlamanın en temel amacı başta muhasebe alt yapısını ve muhasebe sistemini raporlamaya elverişli bir konuma getirebilmektir. Bunun için ilave maliyetleri düşürebilmek ve bu çerçevede finans sistemini ve muhasebe altyapısını beraber şekillendirerek doğru sistemler kurmaya ve raporlamanın en verimli ve zamandan tasarruf edilebilir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyoruz. Bu noktada doğru sistemlerin kurulması ve uygulanması anlamında verimliliği artırmayı hedefliyoruz.

Devamı...
Uzman ve profesyonel bir ekiple iç kontrol ve iç denetim hizmetleri ile risk yönetimi güvencesi sağlamak suretiyle sorunları önceden belirleyebilmek ve değişen piyasa şartlarında her zaman güvenli tarafta olmayı tesis edebilmek için çalışıyoruz. 

Devamı...
Ekonomik ve finansal koşullardaki değişimler şirket yönetimlerinin özel uzmanlık alanlarına olan ihtiyaçlarını giderek arttırmaktadır.

Devamı...

Period Ankara Ofisi


Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No:16/9 Çankaya/Ankara/Türkiye

0312 441 39 00

[email protected]

Yukarı Kaydır